लक्ष्मीनारायण रंगा

जलम: 4 फरवरी, 1934 ई., बीकानेर
शिक्षा:   एम.ए. (हिन्दी)
छपी पोथ्यां:    
  • घाव करै गंभीर  (कहाणी), 
  • हरिया सूवटिया (कहाणी), चार दर्जन पोथ्यां
पुरस्कार: 
साहित्य अकादेमी पुरस्कार (साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली कानी सूं)
ठिकाणो:  
नालंदा पब्लिक स्कूल, 
नत्थूसर गेट, 
बीकानेर-334004
कानाबाती:  0151-2211050

No comments:

Post a Comment