बी.एल. माली अशांत


जलम: 17 नवम्बर, 1948 ई., लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
शिक्षा:    एम.ए. (अर्थशास्त्र), एल-एल.बी.
छपी  पोथ्यां:
 • किली-किली  कटको  (कहाणी),  
 • राई-राई  रेत  (कहाणी),
  मिनख रा    खोज    (उपन्यास), 
 • अबोली (उपन्यास), 
 • बुरीगार निजर  (उपन्यास),
  माटी सं मजाक  (निबंध), 
 • तारां छाई रात (निबंध), 
 • पावंडा, पड़ाव अर मंजल (निबंध),  
 • बोलता  आखर (नाटक),  
 • दसखत (कविता), 
 • हेली  म्हारी (कविता),
  बिलोनियो  दादो (बाल  उपन्यास),  
 • दूधिया  दांत  (बाल  उपन्यास),  
 • कुचमादी राजू  (बाल उपन्यास), 
 • पिंटू बाबू   (बाल उपन्यास), 
 • बैजू (लघु उपन्यास), 
 • हंसी रा  सबड़का  (हास्य),  
 • लप  भर  मोती  (कहाणी),  
 • सोनै  रो  मोर  (कहाणी),
  राजस्थानी  साहित्य  का  इतिहास :   आरम्भ  काल-मध्यकाल,  
 • राजस्थानी साहित्य का इतिहास : आधुनिक काल, 
 • राजस्थानी साहित्य का आदिकाल,
  राजस्थानी  भाषा  और  व्याकरण,  
 • आधुनिक  राजस्थानी  साहित्य: एक अध्ययन,  
 • आधुनिक  राजस्थानी  पद्य  साहित्य,  
 • आधुनिक  राजस्थानी  गद्य साहित्य आद अलेखूं पोथ्यां।
संपादन:    
बाळकां री बातां,
दूध भर् यो कटोरो,
बात में हंकारो,
झुणझुणियो (राजस्‍थानी बाल पत्रिका)
ठिकाणो:
3/343, मालवीय नगर,
जयपुर-302017
कानाबाती:  0141-2520874, 9414386649

No comments:

Post a Comment